Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 11, 2013
Image Size
1.1 MB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,026
Favourites
65 (who?)
Comments
42
×
[111113] Gift for Linh by rinayoong [111113] Gift for Linh by rinayoong
- I just make this for ~Leelinhhhh: quà của con nè :squee: má hok bik con thik ai nên làm nàng Sò cho con này :D con cũng là 1 trong những ng hay nói chuyện vs má, tks con đã nhớ tới má nhá :heart: mong con thik art này :D má sẽ send psd cho con sau ^^
=> Link HD: i3.minus.com/ibwi9exmwqCVeS.pn…
----------------------------------------
- Res: by @D.A
- Render: by ~GAJMEditions
- Coloring: by ~rinayoong
----------------------------------------

NOTE:


- Fav + Cmt = :love:
- All is for ~Leelinhhhh
- Don't claim as yours and take it out with full credit :)

Add a Comment:
 
:iconryl-yehet:
Ryl-Yehet Featured By Owner Jun 26, 2014   Traditional Artist
xin style dd][cj chuws ss
Reply
:iconizanamecomi:
IzanameComi Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
Fav + Cmt = Love
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
tks bạn :D
Reply
:iconizanamecomi:
IzanameComi Featured By Owner Jan 13, 2014  Student Interface Designer
ne
Reply
:iconochwang123:
ochwang123 Featured By Owner Dec 9, 2013
 Fav + Cmt = Love
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Dec 10, 2013  Student Interface Designer
:hug: :love: :D
Reply
:iconochwang123:
ochwang123 Featured By Owner Dec 11, 2013
:D (Big Grin) :D (Big Grin) 
Reply
:iconkem-kjh:
kem-KJH Featured By Owner Dec 6, 2013
đẹp quá đi 
wat you nà : love
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Dec 6, 2013  Student Interface Designer
Tks bn :)
Reply
:iconmeicures:
MeiCures Featured By Owner Nov 26, 2013  Student Interface Designer
art này cực xinh nhìn tinh khôi quá chị sò cực đẹp trong art này 
Reply
Add a Comment: