Shop Mobile More Submit  Join Login
[050813] Happy 6th Anniversary Pack #3 by rinayoong [050813] Happy 6th Anniversary Pack #3 by rinayoong
- tớ mún chết vs cái pack này đây ="=
- có ai tin đc, chỉ trong vòng 5 ngày tớ des đc 9 pic cho 9 nàng >"<
- có ngày tớ đi chơi thế là des dồn 1 ngày 3 pic, mẹ ơi con mệt quá !!!
- nhưng cũng vui vì đã kịp tgian ^^ tớ bik tớ des dồn nên nó xấu lắm :-x
- tớ chỉ thik pic Soo và Sun thui àh :( tại 2 pic đó tớ des đầu tiên còn ý tưởng, mấy pic kia cứ như thế mà làm theo
- tớ đã cố gắng để text hok bị lộn xộn nhưng cố quài mà hổng đc :( bùn ghê dzậy đó
P/s: :iconlapep999: mi xem text đc chưa, nói chung tổng thể đc chưa rùi cho ta ý kiến nhé :D tks mi, emm iêuu :squee:
--------------------------------------------------------
- i can't believe that i can design pack snsd and post it on today (05/08/13) :D
- i like pic Soo and Sun most because i design them first :)
- i know that i design not beautiful so i hope that you'll like it :heart:
- i am going to share my resources for everybody because of 100 watchers *yoo hoo* wait for me ^^
- let's comment to me about this pack :D thank you
--------------------------------------------------------
ABOUT THIS PACK
- Res: by me
- Render: by me + :iconsellscarol: :iconpikudesign: :icongajmeditions: :iconanabellafalivene: :iconyenlonloilop7c:
- PSD Colouring: by me + :iconpaperpetals: :iconminta: :iconbunnydubu:
--------------------------------------------------------
NOTE
- STOP SHARING PSD
- Don't claim as yours :heart:
- If you use something in this, please credit me :D
--------------------------------------------------------
Thanks all :D
The owner of this deviation has disabled comments.
×
Details

Submitted on
August 4, 2013
Image Size
3.5 MB
Resolution
1100×839
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,108
Favourites
163 (who?)
Comments
Disabled
×